Trầm cảnh để bàn – Cây cảnh trầm hương loại cao trên 1m

+Giá: Từ 500K – 5,5tr

+Xuất xứ: Trầm Việt Nam Phân khúc tốc vườn – Mùi thơm nhẹ lâu dài

+Loại trầm: 100% trầm và hình dáng tự nhiên theo dầu trầm chế tác tạo nên tác phẩm

Đặc điểm của cây cảnh trầm hương nói riêng và trầm cảnh nói chung sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu, vi vậy mỗi sàn phẩm gần như duy nhất ngoai trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể