Than hoạt tính xông trầm – Ống 10viên

60.000

1 Gói : 10viên/gói
Thời gian mồi: 5 giây.
Thời gian cháy: 60-80 phút/viên.