Thần tài trầm hương treo xe phong thủy

Thần tài trầm hương treo xe hoặc có thể dùng trang trí tại bàn làm việc – Vât phẩm trưng bày phong thủy thu hút tài lộc-may mắn khi sử dụng.