2.500.000

Chuỗi hạt trầm hương với 108 hạt kích thước 8mm – Trầm Indo: khuyến mãi 2,5tr. Trầm Nha Trang-Việt Nam:3,4tr.

Chuỗi hạt trầm hương làm từ gỗ trầm hương nguyên khối, dầu gìà, thơm ngọt

Dây chuyền trầm hương – Một món quà vô giá từ trang sức trầm hương- Một sản phẩm của quê hương được kết tinh từ tinh hoa, linh khí trời đất đem đến bình an-may mắn

error: Please contact with SAPPHIRE - [email protected] | 0913.055.356 - 0965.757.177