Vòng tay phong thuỷ mệnh Thổ hoặc mệnh Hỏa – 108 hạt 6mm

?Vòng tay phong thủy cho Nữ mệnh Thổ hoặc mệnh Hỏa – Vòng tay trầm hương 108hạt 6mm
?Xuất xứ: Trầm Hương Việt Nam
?Tại Trầm hương Xứ Quảng chúng tôi cung cấp các loại vòng tay phong thủy mệnh Thổ/Vòng tay phong thủy mệnh Hỏa -với kích thước hạt nhiều size khác nhau, tùy theo phong cách, sở thích của bạn yêu cầu với chất lượng uy tín.