Vòng tay đàn hương 108 hạt (Đàn hương Ấn Độ)

Giá gốc là: 4.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.300.000₫.

  • Vòng tay đàn hương 108 hạt
  • Xuất xứ: Đàn hương Ấn Độ
  • Hương thơm tự nhiên, lôi cuốn và dễ chịu
  • Trừ tà khí xung quanh, thu hút may mắn