Vòng tay đàn hương – 100% Đàn hương thiên nhiên Ấn Độ

4.000.000

  • Kích thước hạt: 16mm
  • Xuất xứ: 100% Đàn hương thiên nhiên Ấn Độ