Dây chuyền trầm hương 8 Đức Phật Bản mệnh theo độ tuổi

350.000

Nguyên liệu: Trầm tốc nguyên khối điêu khắc hình 8 Đức Phật theo bản mệnh

Dây chuyền trầm hương – Một món quà vô giá từ trang sức trầm hương- Một sản phẩm của quê hương được kết tinh từ tinh hoa, linh khí trời đất đem đến bình an-may mắn