Dây chuyền trầm hương – Đôi cánh thiên thần

?Dây chuyền trầm hương – Mặt dây chuyền đôi cánh thiên thần
?Dây chuyền mặt Kỳ Nam trồng, dây chuyền vàng 18K
?Kèm giấy kiểm định chất lượng Kỳ Nam với QRCode kiểm tra trưc tiếp từ trung tâm kiểm định chất lượng