Dây chuyền trầm hương – Hạt trầm vàng18K

Mặt dây chuyền trầm hương Indo, một sự đơn giản và tùy biến theo mọi yêu cầu bạn có khi một sản phẩm bạn có thể tạo ra nhiều khác biệt khi tự thiết kế cho mình các trang sức như: Làm Dây chuyền,Làm lắc tay, Làm lắc chân với số hạt tuỳ thích

Dây chuyền trầm hương – Một món quà vô giá từ trang sức trầm hương- Một sản phẩm của quê hương được kết tinh từ tinh hoa, linh khí trời đất đem đến bình an-may mắn