Tiểu cảnh trầm hương nguyên khối phong thủy – kiểu 1

  • Xuất xứ: Trầm Indo cao cấp
  • Loại trầm: 100% trầm hương được chế tác tạo nên tác phẩm
  • KĐặc điểm của tiểu cảnh trầm hương nói riêng và trầm cành nói chung sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu, vi vậy mỗi sàn phẩm gần như duy nhất ngoại trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể