Tiểu cảnh trầm hương – Trầm hương nguyên khối – Cây cảnh trầm hương

+Xuất xứ: Trầm Indo cao cấp

+Loại trầm: 100% trầm hương được chế tác tạo nên tác phẩm

+ Kích thước: – Đặc điểm của tiểu cảnh trầm hương nói riêng và trầm cành nói chung sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu, vi vậy mỗi sàn phẩm gần như duy nhất ngoai trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể