Tượng Đức Phật Trầm Hương nguyên khối – Cao57*42*42cm

Kích thước tượng: 57*42*42 cm 

Trọng lượng: 7 kg

 Đặc điểm của cây cảnh trầm hương nói chung và Tượng Đức Phật trầm hương nói riêng sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu. Vì vậy mỗi sản phẩm gần như duy nhất ngoại trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể.