Tượng Đức Phật Trầm Hương nguyên khối – 57x42x42cm

48.000.000

  • Kích thước tượng: 57x42x42 cm 
  • Trọng lượng: 7 kg

Đặc điểm của cây cảnh trầm hương nói chung và Tượng Đức Phật trầm hương nói riêng sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu. Vì vậy mỗi sản phẩm gần như duy nhất ngoại trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể.