Tiểu cảnh Trầm hương-Tượng Phật Bà Trầm Hương- 96x31x58cm

Giá gốc là: 48.000.000₫.Giá hiện tại là: 41.000.000₫.

Kích thước tượng: Cao 96 x Rộng 31x Dài 58 cm 

Đặc điểm của cây cảnh trầm hương nói chung và tiểu cảnh trầm hương hay Tượng Phật Bà trầm hương nói riêng sẽ không giống nhau do được chế tác theo độ dầu. Vì vậy mỗi sản phẩm gần như duy nhất ngoại trừ một số gia công theo mẫu phân khúc ép dầu. Vì vậy, quý khách hàng liên hệ để được tư vấn cụ thể.