Trầm hương miếng Quảng Nam – Loại 1 (Dùng trong xông đốt)

300.000

Sản phẩm: Trầm hương miếng thô – 100% Trầm hương Tiên Phước-Quảng Nam. Trầm xỉa sạch hầu trong ruột, nước dầu già chất lượng
Công dụng: dùng trong xông đốt
Giá từ 300K – 700K/100 gr tùy loại
Một sản phẩm hữu ích trong cuộc sống, cam kết hoàn 100% nếu sản phẩm không ̣đúng chất lượng