Giác xông loại 1 – Trầm hương miếng dùng trong xông đốt

Giá gốc là: 150.000₫.Giá hiện tại là: 80.000₫.

  • 100% Trầm hương Quảng Nam.
  • Công dụng: Dùng trong xông đốt
  • Trọng lượng: 100 gr