Giác xông loại 1 -Trầm hương miếng dùng trong xông đốt

80.000

?Sản phẩm: Trầm hương miếng thô – 100% Trầm hương Quảng Nam.
?Công dụng: dùng trong xông đốt
?Trọng lượng: 100 gr
?Một sản phẩm hữu ích trong cuộc sống, cam kết hoàn 100% nếu sản phẩm không ̣đúng chất lượng