Lưu trữ Danh mục: Văn bản luật

Văn bản pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu trầm hương

NGHỊ ĐỊNH 82/2006/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN QUAN TRẦM HƯƠNG

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

QĐ 688/QĐ-BNV: ĐIỀU LỆ CỦA HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

  BỘ NỘI VỤ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Thông tư số 90/2011/TT-BTC- miễn thuế xuất khẩu Trầm hương

Thông tư số 90/2011/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được...

Thủ tục xuất khẩu Trầm hương

Thủ tục xuất khẩu trầm hương – Phạm vi chức năng quản lý: Bộ Tài...

Giấy phép CITIES là gì & thủ tục xin Giấy phép CITIES

1.Giấy phép CITES là gì? Trước khi đưa ra khái niệm về giấy phép CITES, chúng...

Luật Hải Quan số 54/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...